Anlamı LOL

Muhtemelen burada seyir için geldi LOL tanımı

Ortak Internet argo, LOL anlamýna gelir: Kahkaha atıyorum

LOL da anlamına gelebilir:

Bunun dışında hiçbir tanımları bulunamadı. Eğer LOL başka bir şey de anlamına gelir: Bir tanım Ekle