Anlamı EOL

Muhtemelen burada seyir için geldi EOL tanımı

Ortak Internet argo, EOL anlamýna gelir: satır sonu

EOL da anlamına gelebilir:

Bunun dışında hiçbir tanımları bulunamadı. Eğer EOL başka bir şey de anlamına gelir: Bir tanım Ekle