Anlamı AFK

Muhtemelen burada seyir için geldi AFK tanımı

Ortak Internet argo, AFK anlamýna gelir: klavye uzak

AFK da anlamına gelebilir:

Bunun dışında hiçbir tanımları bulunamadı. Eğer AFK başka bir şey de anlamına gelir: Bir tanım Ekle