Översätta en Term

Du översätter för närvarande till Svenska . Ange översättningen av termen i inmatningsfältet och tryck Spara.

Om du vill översätta till ett annat språk, markerar du den först i språklistan längst ned.


ktlv

κατάλαβα