Innebörden av OMG

Du kom troligen hit söker den definition av OMG

Gemensamt internet slang, OMG betyder: Herregud

OMG kan också innebära:

Inga definitioner än denna hittades. Om du tror att innebär OMG något annat också: Lägga till en

Översättningar av OMG betydelse:

Nedan är menande av OMG på andra språk. Du kan hjälpa denna katalog av översätta villkor till din egen exotiska språk, således hjälpa andra få sina tankar kring internet slang.

oh my god
θεέ μου
Oh mon dieu
Dios mío
Meu Deus
Aman tanrım
Ei või olla
Oh mein Gott
Боже мой
Herran jestas
å, herregud
O Boże
o, Doamne
Åh, sikke noget
O jee
Oh dio mio
Bože můj
Боже
ak, Dievs
dieve mano
О господи
môj Bože
o, ljubi bog
ó istenem

Översätta