Innebörden av LOL

Du kom troligen hit söker den definition av LOL

Gemensamt internet slang, LOL betyder: Skrattar högt

LOL kan också innebära:

Inga definitioner än denna hittades. Om du tror att innebär LOL något annat också: Lägga till en