Innebörden av FTR

Du kom troligen hit söker den definition av FTR

Gemensamt internet slang, FTR betyder: för posten

FTR kan också innebära:

Inga definitioner än denna hittades. Om du tror att innebär FTR något annat också: Lägga till en