Τι σημαίνει OMG

Ίσως ήρθατε εδώ ψάχνετε το Ορισμός της OMG

Στην κοινή διαδικτυακή αργκό, OMG σημαίνει: θεέ μου

OMG ίσως σημαίνει επίσης:

Δεν βρέθηκαν εναλλακτικοί ορισμοί για αυτό το λήμμα. Αν πιστεύεις πως το OMG μπορεί να έχει διαφορετική ερμηνεία: Πρόσθεσε έναν ορισμό

Μετάφραση της σημασίας του OMG έννοια:

Παραθέτουμε τη σημασία του OMG σε άλλες γλώσσες. Μπορείς να μας βοηθήσεις μεταφράζοντας όρους στην εξωτική σου γλώσσα, βοηθώντας έτσι άλλους χρήστες να γνωρίσουν την διάλεκτο του internet.

oh my god
Oh mon dieu
Dios mío
Meu Deus
Aman tanrım
Ei või olla
Oh mein Gott
Боже мой
Herran jestas
å, herregud
O Boże
o, Doamne
Åh, sikke noget
O jee
Oh dio mio
Herregud
Bože můj
Боже
ak, Dievs
dieve mano
О господи
môj Bože
o, ljubi bog
ó istenem

Μετέφρασε