Значение на YOLO

Вероятно дойде тук търси определяне на YOLO

Общи интернет жаргон, YOLO означава: Можете живее само веднъж

YOLO също може да означава:

Няма дефиниции, това не са намерени. Ако мислите, че YOLO означава нещо друго също: Добавяне на дефиниция