Значение на RTFM

Вероятно дойде тук търси определяне на RTFM

Общи интернет жаргон, RTFM означава: Прочетете f *** ing наръчник

RTFM също може да означава:

Няма дефиниции, това не са намерени. Ако мислите, че RTFM означава нещо друго също: Добавяне на дефиниция