Значение на GILF

Вероятно дойде тук търси определяне на GILF

Общи интернет жаргон, GILF означава: баба, бих искал да f ***

GILF също може да означава:

Няма дефиниции, това не са намерени. Ако мислите, че GILF означава нещо друго също: Добавяне на дефиниция